Konstrukce – zní to složitě, ale postavíme vám skvělý domov

Můžeme vám postavit váš dům ze dvou konstrukčních tipů z hlediska difúze vodních par a to difúzně otevřené s tzv. parobrzdou, kde jsme dosáhli výsledku měření průvzdušnosti obálky budovy n50=0,21 h-1 a difúzně uzavřené konstrukce s tzv. parozábranou s dosaženou hodnotou n50=0,17 h-1, pro zajímavost nejpřísnější hodnota je stanovena  n50=0,6 h-1 a je předepsána pro pasivní domy, což investora může přesvědčit o kvalitě naší práce. Jsme schopni v případě požadavku klienta postavit i certifikovaný pasivní dům dle PHPP se získáním certifikátu od PHI.


Oba konstrukční systémy stavíme přímo na místě stavby za použití tzv. KVH a BSH hranolů (sušené čtyřstranně hoblované hranoly), při montáži zásadně provádíme vnitřní montážní předstěnu pro umístění rozvodů elektro, vody apod..


Víme vše o práci se dřevem, o jeho zpracování i stavění z něj. Máme vztah k tomuto řemeslu, Mnoho let zkušeností a cit pro práci se dřevem a konstrukcí z něj. Jsme schopni vyhovět různým zakázkám od různých prvků ze dřeva až po kompletní realizace dřevostaveb různých funkcí.