RD Zdislava

Stavební práce na RD Zdislava

  • Tepelné izolace mezi krokvemi s funkční provětrávanou mezerou mezi tepelnou izolací a prkenným záklopem
  • Tepelné izolace včetně roštu s termovložkami pro eliminaci lineárních tepelných mostů včetně provedení podkrokevní tepelné izolace
  • Řešení detailů tepelných izolací
  • Provedení vzduchotěsné roviny včetně parotěsné zábrany folií termoreflexní folií Sunflex
  • Provedení roštu včetně palubkového obkladu a SDK
  • Provedení izolace venkovní obálky RD systémových roštem Dekmetal s tepelnou izolací Isover Fassil tl. 160mm a natažením termoreflexní difúzní folie Sunflex včetně řešení detailů napojení na okolní konstrukce a řešení pro kotvení parapetů přes termovložky